Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)cO TO JEST wwrd ?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe podejście, skupiające się na intensywnych i wielospecjalistycznych działaniach, które mają na celu stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego dziecka, od momentu wykrycia pierwszych sygnałów niestandardowego rozwoju aż do czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej. WWRD zapewnia również wsparcie psychologiczne i pedagogiczne zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców.

wWRD zAJĘCIA

W terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka mogą być prowadzone różne zajęcia, takie jak:

 • Logopedia,
 • Neurologopedia,
 • Fizjoterapia 
 • Integracja Sensoryczna,
 • Terapia Ręki,
 • Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogiczna,
 • Terapia psychologiczna.

Dzieci objęte taką terapią stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie. Uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku i łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze. Dzięki Wczesnemu Wspomaganiu Rozwoju Dziecka są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki w szkole.

DLA KOGO JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD) ?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest organizowane dla niemowląt i dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie WWRD od publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie opinie mogą być wydane w przypadku obserwacji u dziecka różnych zachowań, takich jak:

 • układanie się w literkę C,
 • stale patrzenie w jedną stronę,
 • brak chęci leżenia na brzuszku,
 • nadmierne odchylanie głowy do tyłu,
 • silne zaciskanie pięści lub częste napinanie nóżek,
 • nietolerowanie pewnych pokarmów,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • problemy z koncentracją,
 • słaba równowaga, częste potykanie się i niezgrabne ruchy,
 • trudności z pisaniem, wycinaniem i rysowaniem,
 • niechęć do przytulania,
 • choroba lokomocyjna,
 • niechęć do huśtawek lub nadmierne kręcenie się,
 • niechęć do mycia twarzy i obcinania włosów,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • brak mówienia słów takich jak “mama” czy “tata” po ukończeniu 12 miesięcy,
 • brak łączenia słów w proste zdania lub mówienie tylko kilku słów po ukończeniu 2 lat,
 • niewyraźna lub niezrozumiała mowa po ukończeniu 3 lat,
 • brak zrozumienia prostych poleceń i trudności w nawiązywaniu kontaktów.


 

Adres naszej placówki w kamieńcu wrocławskim:
Ul: Niedzwiedzia 1C 55-002

Adres naszej placówki w dobrzykowicach:
Ul. Stawowa 17a/9, 55-002

Translate »