iNTEGRACJA sENSORYCZNA

iNTEGRACJA SENSORYCZNA-CO TO JEST ?

dIAGNOZA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej przeprowadza certyfikowany terapeuta SI. Proces ten wymaga:

  1. Wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka, podczas którego omawiane są dotychczasowe objawy i zachowanie dziecka w różnych sytuacjach. Obserwacja dziecka podczas swobodnej zabawy.

  2. Bezpośrednich spotkań terapeuty z dzieckiem, w trakcie których obserwowane są jego zachowania i reakcje na bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, dźwięki, ruch czy światło, oraz przeprowadzanie prób klinicznych oraz testów kalifornijskich.

  3. Sporządzenia dokumentacji w formie pisemnej, zawierającej informacje na temat wyników diagnozy oraz rekomendacje dotyczące dalszej terapii.

Właściwie przeprowadzona diagnoza integracji sensorycznej jest kluczowa dla skutecznej terapii, ponieważ pozwala na określenie specyficznych potrzeb dziecka i dostosowanie terapii do jego indywidualnych potrzeb.

 

Integracja sensoryczna (IS) to złożony proces przetwarzania informacji zmysłowych, które odbieramy z otoczenia i z własnego ciała. W procesie integracji sensorycznej mózg selekcjonuje, porządkuje oraz interpretuje te bodźce, w celu uzyskania pełniejszego i bardziej skutecznego zrozumienia otaczającego nas świata.

Poprzez integrację sensoryczną organizm otrzymuje potrzebne informacje o stanie naszego ciała, umożliwiając nam odpowiednie funkcjonowanie w codziennym życiu, jak również pomaga w realizacji celowych działań. W ramach terapii integracji sensorycznej wykorzystuje się specjalne techniki i narzędzia, które pozwalają na skuteczne ćwiczenie i rozwijanie procesów integracji sensorycznej.

oBJAWY ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dysfunkcje integracji sensorycznej to zaburzenia polegające na niewłaściwym przetwarzaniu bodźców zmysłowych przez układ nerwowy. Mogą występować w różnych systemach zmysłowych, takich jak dotyk, przedsionkowy, słuchowy, wzrokowy, węchowy i smakowy. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej mogą mieć charakter nadaktywności lub unikania aktywności ruchowej, nadwrażliwości lub podwrażliwości dotykowej, słuchowej oraz trudności z koncentracją uwagi, koordynacją ruchową i mową. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć także problemy z zachowaniem, uczeniem się oraz snem. Najczęściej objawy te występują w okresie przedszkolnym i szkolnym. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą znacząco wpłynąć na rozwój dziecka, a terapia integracji sensorycznej może pomóc w poprawie funkcjonowania dziecka w codziennym życiu.

dIAGNOZA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej przeprowadza certyfikowany terapeuta SI. Proces ten wymaga:

  1. Wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka, podczas którego omawiane są dotychczasowe objawy i zachowanie dziecka w różnych sytuacjach. Obserwacja dziecka podczas swobodnej zabawy.

  2. Bezpośrednich spotkań terapeuty z dzieckiem, w trakcie których obserwowane są jego zachowania i reakcje na bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, dźwięki, ruch czy światło, oraz przeprowadzanie prób klinicznych oraz testów kalifornijskich.

  3. Sporządzenia dokumentacji w formie pisemnej, zawierającej informacje na temat wyników diagnozy oraz rekomendacje dotyczące dalszej terapii.

Właściwie przeprowadzona diagnoza integracji sensorycznej jest kluczowa dla skutecznej terapii, ponieważ pozwala na określenie specyficznych potrzeb dziecka i dostosowanie terapii do jego indywidualnych potrzeb.


 

Adres naszej placówki w kamieńcu wrocławskim:
Ul: Niedzwiedzia 1C 55-002

Adres naszej placówki w dobrzykowicach:
Ul. Stawowa 17a/9, 55-002

Adres naszej placówki
we Wrocławiu:
Ul. Kościerzyńska 12 51-430

Translate »