nIEPUBLICZNA pORADNIA pSYCHOLOGICZNO-pEDAGOGICZNA
lOGOOfUN

NASZA PORADNIA LOGOOFUN OFERUJE WSPARCIE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH

WWRD- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to interwencje mające na celu wsparcie rozwoju od narodzin do 6 roku życia. Stosuje się terapie zajęciową, mowę, behawioralną i sensoryczną. Celem jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju, wczesne wykrycie         trudności i wsparcie rodziców. 

Bezpłatne zajęcia w ramach opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Logopedia neurologopedia

Logopedia neurologopedia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń artykulacyjnych, czyli problemów z poprawnym wytwarzaniem dźwięków mowy. Terapia artykulacyjna jest jedną z metod pomagających poprawić jakość      i płynność mowy u osób z uszkodzeniami układu nerwowego, takich jak po udarze czy chorobach zwyrodnieniowych. Dzięki takiemu leczeniu można przywrócić lub poprawić zdolność do porozumiewania się                i funkcjonowania w życiu codziennym.

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna to przetwarzanie informacji z różnych zmysłów, co pozwala na właściwe odbieranie i reagowanie na bodźce z otoczenia. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą powodować trudności w funkcjonowaniu. Terapia integracji sensorycznej to metoda leczenia tych zaburzeń, polegająca na stopniowym regulowaniu różnych bodźców sensorycznych.

 

 

psycholog

Psycholog to specjalista zajmujący się badaniem, interpretacją i zmianą zachowań oraz procesów psychicznych człowieka. W swojej pracy stosujemy różnorodne metody badawcze    i terapeutyczne. Celem psychologii jest zrozumienie ludzkiego zachowania            i umożliwienie ludziom osiągania dobrego zdrowia psychicznego i jakości życia.

WWRD- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to interwencje mające na celu wsparcie rozwoju od narodzin do 6 roku życia. Stosuje się terapie zajęciową, mowę, behawioralną i sensoryczną. Celem jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju, wczesne wykrycie         trudności i wsparcie rodziców. 

Bezpłatne zajęcia w ramach opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Logopedia neuro
logopedia

Logopedia neurologopedia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń artykulacyjnych, czyli problemów z poprawnym wytwarzaniem dźwięków mowy. Terapia artykulacyjna jest jedną z metod pomagających poprawić jakość      i płynność mowy u osób z uszkodzeniami układu nerwowego, takich jak po udarze czy chorobach zwyrodnieniowych. Dzięki takiemu leczeniu można przywrócić lub poprawić zdolność do porozumiewania się                i funkcjonowania w życiu codziennym.

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna to przetwarzanie informacji z różnych zmysłów, co pozwala na właściwe odbieranie i reagowanie na bodźce z otoczenia. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą powodować trudności w funkcjonowaniu. Terapia integracji sensorycznej to metoda leczenia tych zaburzeń, polegająca na stopniowym regulowaniu różnych bodźców sensorycznych.

 

 

psycholog

Psycholog to specjalista zajmujący się badaniem, interpretacją i zmianą zachowań oraz procesów psychicznych człowieka. W swojej pracy stosujemy różnorodne metody badawcze    i terapeutyczne. Celem psychologii jest zrozumienie ludzkiego zachowania            i umożliwienie ludziom osiągania dobrego zdrowia psychicznego i jakości życia.

Fizjoterapia

Fizjoterapia pomaga dzieciom z zaburzeniami ruchu i funkcji narządów wewnętrznych. Celem fizjoterapii jest poprawa jakości życia dzieci, a stosowane metody, takie jak zabawy ruchowe, ćwiczenia czy masaż, są dostosowane do indywidualnych potrzeb i rodzaju zaburzenia. Dzięki fizjoterapii dzieci mogą odzyskać zdolność do ruchu, zmniejszyć ból i poprawić swoją jakość życia.

terapia ręki

Terapia ręki to dziedzina terapii zajęciowej, która ma na celu poprawę funkcjonalności i sprawności ręki poprzez ćwiczenia i zabiegi. Jest stosowana w przypadku urazów, chorób lub zaburzeń, które wpływają na funkcjonowanie kończyny górnej. Terapia ręki pomaga przywrócić lub zwiększyć zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak chwytanie czy trzymanie przedmiotów.

Psychodietatyka

Psychodietetyka to dziedzina nauki, łącząca psychologię i dietetykę, która bada wpływ diety na zdrowie psychiczne. Poprzez interwencje dietetyczne, takie jak modyfikacje diety czy suplementacja, psychodietetyka dąży do poprawy jakości życia i zapobiegania zaburzeniom emocjonalnym i psychicznym.

TUS

TUS czyli Trening umiejętności społecznych to nauka skutecznej komunikacji, budowania relacji i empatii. To umiejętność rozpoznawania emocji, rozwiązywania konfliktów i aktywnego słuchania. Ważny dla relacji osobistych i zawodowych.

Fizjoterapia

Fizjoterapia pomaga dzieciom z zaburzeniami ruchu i funkcji narządów wewnętrznych. Celem fizjoterapii jest poprawa jakości życia dzieci, a stosowane metody, takie jak zabawy ruchowe, ćwiczenia czy masaż, są dostosowane do indywidualnych potrzeb i rodzaju zaburzenia. Dzięki fizjoterapii dzieci mogą odzyskać zdolność do ruchu, zmniejszyć ból i poprawić swoją jakość życia.

terapia ręki

Terapia ręki to dziedzina terapii zajęciowej, która ma na celu poprawę funkcjonalności i sprawności ręki poprzez ćwiczenia i zabiegi. Jest stosowana w przypadku urazów, chorób lub zaburzeń, które wpływają na funkcjonowanie kończyny górnej. Terapia ręki pomaga przywrócić lub zwiększyć zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak chwytanie czy trzymanie przedmiotów.

Psychodietatyka

Psychodietetyka to dziedzina nauki, łącząca psychologię i dietetykę, która bada wpływ diety na zdrowie psychiczne. Poprzez interwencje dietetyczne, takie jak modyfikacje diety czy suplementacja, psychodietetyka dąży do poprawy jakości życia i zapobiegania zaburzeniom emocjonalnym i psychicznym.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Logoofun - kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów

   Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Logoofun to wyjątkowe miejsce, które oferuje kompleksową pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich   rodziców i opiekunów. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów – pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów oraz – którzy wspólnie pracują nad rozwojem i poprawą jakości życia naszych pacjentów.

  Jako poradnia psychologiczno-pedagogiczna oferujemy szeroki zakres usług, w tym diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w nauce, zaburzeniami emocjonalnymi. 

  Nasza poradnia cechuje się indywidualnym podejściem do każdego klienta, uwzględniając jego potrzeby i oczekiwania. Stawiamy na profesjonalizm, zaangażowanie oraz pełne zaufanie, co pozwala naszym klientom czuć się komfortowo i bezpiecznie podczas wizyt u nas.

   W Logoofun kładziemy nacisk na regularne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji naszych specjalistów, aby zapewnić najwyższą jakość usług. Nasza poradnia jest również wyposażona w nowoczesny sprzęt oraz narzędzia, co pozwala nam na skuteczne przeprowadzanie diagnozy oraz  terapii.

  Jeśli szukasz miejsca, gdzie znajdziesz profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu trudności w nauce, emocjonalnych, to Logoofun jest dla Ciebie. W naszej poradni pedagogiczno-psychologicznej każdy klient jest dla nas wyjątkowy, a naszym celem jest zapewnienie mu wsparcia i pomocy w rozwoju oraz osiągnięciu pełni swojego potencjału.

Poradnia pedagogiczno-psychologiczna Logoofun - kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów

   Poradnia pedagogiczno-psychologiczna Logoofun to wyjątkowe miejsce, które oferuje kompleksową pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich   rodziców i opiekunów. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów – pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów oraz – którzy wspólnie pracują nad rozwojem i poprawą jakości życia naszych pacjentów.

  Jako poradnia pedagogiczno-psychologiczna oferujemy szeroki zakres usług, w tym diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w nauce, zaburzeniami emocjonalnymi. 

  Nasza poradnia cechuje się indywidualnym podejściem do każdego klienta, uwzględniając jego potrzeby i oczekiwania. Stawiamy na profesjonalizm, zaangażowanie oraz pełne zaufanie, co pozwala naszym klientom czuć się komfortowo i bezpiecznie podczas wizyt u nas.

   W Logoofun kładziemy nacisk na regularne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji naszych specjalistów, aby zapewnić najwyższą jakość usług. Nasza poradnia jest również wyposażona w nowoczesny sprzęt oraz narzędzia, co pozwala nam na skuteczne przeprowadzanie diagnozy oraz  terapii.

  Jeśli szukasz miejsca, gdzie znajdziesz profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu trudności w nauce, emocjonalnych, to Logoofun jest dla Ciebie. W naszej poradni pedagogiczno-psychologicznej każdy klient jest dla nas wyjątkowy, a naszym celem jest zapewnienie mu wsparcia i pomocy w rozwoju oraz osiągnięciu pełni swojego potencjału.

Liczby mówią same za siebie

0 +
Zadowolonych klientów

Dziękujemy wam za ogromne zaufanie. To dzięki wam możemy się stale rozwijać, podwyższając przy tym nasze standardy.

0
Usług skierowanych dla dzieci i dorosłych

Jesteśmy specjalistami w naszych dziedzinach. Zaufaj ekspertom w swoich obszarach.

Logoofun - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okolicach Wrocławia i Dobrzykowic

Zapraszamy mieszkańców Wrocławia i okolicznych miejscowości, w tym Dobrzykowic oraz Kamieńca Wrocławskiego, do skorzystania z naszej oferty wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Oferujemy szeroki zakres usług, takich jak konsultacje i terapia logopedyczna i neurologopedyczna, diagnoza logopedyczna, integracja sensoryczna, konsultacje i terapia psychologiczna, terapia ręki, psychodietetyka, trening umiejętności społecznych (TUS) oraz logorytmika.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci w różnym wieku i zróżnicowanych potrzebach. Nasi specjaliści pomogą w diagnozie i terapii zaburzeń mowy i komunikacji, problemów z integracją sensoryczną, trudności w uczeniu się, kłopotów emocjonalnych oraz innych problemów, z którymi dzieci mogą się borykać.

Dla najmłodszych dzieci oferujemy terapię logopedyczną i neurologopedyczną, integrację sensoryczną oraz logorytmikę, która jest połączeniem muzyki i ruchu i pozwala rozwijać zdolności muzyczne i motoryczne. Dla starszych dzieci polecamy terapię ręki, trening umiejętności społecznych (TUS) oraz konsultacje i terapię psychologiczną, która pomaga w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i relacjami z rówieśnikami.

Zapraszamy więc dzieci i ich rodziców z Wrocławia, Kamieńca Wrocławskiego, Dobrzykowic i okolic, którzy potrzebują wsparcia naszych specjalistów. Jesteśmy doświadczonym zespołem, który pomoże Państwu w rozwiązaniu problemów i osiągnięciu celów.


Logoofun - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okolicach Wrocławia i Dobrzykowic

Zapraszamy mieszkańców Wrocławia i okolicznych miejscowości, w tym Dobrzykowic oraz Kamieńca Wrocławskiego, do skorzystania z naszej oferty wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Oferujemy szeroki zakres usług, takich jak konsultacje i terapia logopedyczna i neurologopedyczna, diagnoza logopedyczna, integracja sensoryczna, konsultacje i terapia psychologiczna, terapia ręki, psychodietetyka, trening umiejętności społecznych (TUS) oraz logorytmika.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci w różnym wieku i zróżnicowanych potrzebach. Nasi specjaliści pomogą w diagnozie i terapii zaburzeń mowy i komunikacji, problemów z integracją sensoryczną, trudności w uczeniu się, kłopotów emocjonalnych oraz innych problemów, z którymi dzieci mogą się borykać.

Dla najmłodszych dzieci oferujemy terapię logopedyczną i neurologopedyczną, integrację sensoryczną oraz logorytmikę, która jest połączeniem muzyki i ruchu i pozwala rozwijać zdolności muzyczne i motoryczne. Dla starszych dzieci polecamy terapię ręki, trening umiejętności społecznych (TUS) oraz konsultacje i terapię psychologiczną, która pomaga w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i relacjami z rówieśnikami.

Zapraszamy więc dzieci i ich rodziców z Wrocławia, Kamieńca Wrocławskiego, Dobrzykowic i okolic, którzy potrzebują wsparcia naszych specjalistów. Jesteśmy doświadczonym zespołem, który pomoże Państwu w rozwiązaniu problemów i osiągnięciu celów.

Opinie naszych klientów

Zdecydowanie polecam wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Widzę, że dzięki odpowiednim zabiegom i terapiom moja córka rozwija się szybciej i skuteczniej niż rówieśnicy. To naprawdę ważne, aby zapewnić maluchom jak najlepsze warunki do rozwoju już od pierwszych miesięcy życia.
Agata Ferenc
Terapia okazała się kluczowa dla mojego powrotu do normalnego funkcjonowania po udarze mózgu. Dzięki profesjonalnej pomocy logopedy, udało mi się poprawić swoją mowę i odzyskać pewność siebie w komunikowaniu się z innymi. Polecam logopedię neurologiczną każdej osobie, która boryka się z podobnymi problemami. Zmienić na inną usługę
Adrian S.
Terapia ręki była bardzo pomocna dla mojego dziecka, które miało problemy z koordynacją ruchową dłoni. Dzięki specjalistycznym ćwiczeniom, terapia poprawiła jego ogólną sprawność manualną i umożliwiła mu samodzielne wykonywanie codziennych czynności. Świetne dla dzieci, które mają problemy z funkcjonowaniem rąk.
Diana Kuraś
Zdecydowanie polecam wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Widzę, że dzięki odpowiednim zabiegom i terapiom moja córka rozwija się szybciej i skuteczniej niż rówieśnicy. To naprawdę ważne, aby zapewnić maluchom jak najlepsze warunki do rozwoju już od pierwszych miesięcy życia.
Agata Ferenc
Terapia okazała się kluczowa dla mojego powrotu do normalnego funkcjonowania po udarze mózgu. Dzięki profesjonalnej pomocy logopedy, udało mi się poprawić swoją mowę i odzyskać pewność siebie w komunikowaniu się z innymi. Polecam logopedię neurologiczną każdej osobie, która boryka się z podobnymi problemami. Zmienić na inną usługę
Adrian S.
Terapia ręki była bardzo pomocna dla mojego dziecka, które miało problemy z koordynacją ruchową dłoni. Dzięki specjalistycznym ćwiczeniom, terapia poprawiła jego ogólną sprawność manualną i umożliwiła mu samodzielne wykonywanie codziennych czynności. Świetne dla dzieci, które mają problemy z funkcjonowaniem rąk.
Diana Kuraś

Skontaktuj się z nami


 

Nasz numer konta: 35 1090 2402 0000 0001 5243 9636

Adres naszej placówki w kamieńcu wrocławskim:
Ul: Niedzwiedzia 1C 55-002

Adres naszej placówki w dobrzykowicach:
Ul. Stawowa 17a/9, 55-002

Adres naszej placówki
we Wrocławiu:
Ul. Kościerzyńska 12 51-430

Translate »